Napisać program, aby ustawić piny PORTB o numerach nieparzystych (bity 1, 3, 5 i 7) na logiczną „1” w mikrokontrolerze PIC18F

Rozwiązanie:

Numery portów o numerach nieparzystych można ustawić na logiczną „1”, wysyłając wzorzec bitowy 10101010 do portu.

Ten wzorzec bitowy jest numerem hexadecymalnym 0xAA, a wymagany program przedstawia się następująco:

void main ()

{

TRISB = 0; // Konfiguruj PORTB jako wyjście

PORTB = 0xAA; // Włącz piny portów o numerach nieparzystych

}

Komentarze z Facebooka

Komentarze obecnie - OFF.