1-bitowy komparator na układzie 4070

52_got_1

Obwód ten jest również półsumatorem, ale bez bitu przeniesienia.

Komentarze z Facebooka

Komentarze obecnie - OFF.