10A regulowany stabilizator napięcia na układzie MSK5012

rys_1_got

Układ scalony MSK5012 to wysoce niezawodny regulowany stabilizator napięcia.
Jego napięcie wyjściowe można zaprogramować za pomocą dwóch rezystorów.
Regulator ma bardzo niskie spadki napięcia (0.45V @ 10A) ze względu na użycie tranzystora MOSFET z bardzo niską rezystancją Rds (ON), jako wewnętrznym element szeregowej konfiguracji „pass”.
MS5012 ma wysoki poziom dokładności, a tłumienie tętnień wynosi około 45dB.
Jest dostępny w 5-pinowej obudowie Sip, która jest elektrycznie odizolowana od wewnętrznych obwodów.
Daje to nam swobodę mocowania układu scalonego bezpośrednio do radiatora, a ten rodzaj bezpośredniego odprowadzania ciepła poprawia rozpraszanie ciepła.
Opis.
Napięcie wyjściowe tego układu można regulować w zakresie od 1.3V do 36V DC.
Rezystory R1 i R2 służą do programowania napięcia wyjściowego. We wszystkich aplikacjach wartość R2 jest ustalona na 10kΩ.
Zależność między R1, R2 i napięciem wyjściowym Vout jest zgodna z równaniem R1 = R2 × (Vout/1.235) -1.
C1 jest kondensatorem filtru, który jest również częścią obwodu sterowania bramki wewnętrznej, szeregowej konfiguracji „pass” tranzystora MOSFET.
Na tym kondensatorze pojawi się napięcie o wielkości około trzykrotnej wartości napięcia wejściowego, a więc jego napięcie znamionowe musi być odpowiednio dobrane. C2 jest kondensatorem filtru wejściowego, podczas gdy C3 jest kondensatorem filtru wyjściowego.
Uwagi.
♦ Napięcie wejściowe od 3V do 36V DC.
♦ Zakres napięcia wyjściowego od 13V do 36V DC.
♦ Typowe zastosowania MSK5012 to liniowe regulatory wysokiej sprawności, stałe regulatory napięcia/prądu, zasilacze systemowe itp.
♦ Do układu scalonego regulatora MSK5012 należy zamontować radiator o rezystancji termicznej nie większej niż 2.40°C/W.
♦ Rezystancja R2 jest ustalona na wartość 10kΩ dla wszystkich aplikacji.
♦ Prąd spoczynkowy układu scalonego regulatora MSK5012 wynosi około 10mA.

 

Komentarze z Facebooka

Komentarze obecnie - OFF.