4-bitowa pamięć danych na układzie 4042

84_got_1

Dane na wejściu (z magistrali) pojawiają się na wyjściu w momencie przełączenia zegara i są zapisywane.
Odbiór danych odbywa się dokładnie w momencie zmiany taktowania na wejściu zegara (sterowane zboczem).
Czy wykorzystywane jest zbocze narastające, czy opadające jest to określone przez poziom na pinie 6 (polaryzacja zegara, patrz tabela prawdy).

Komentarze z Facebooka

Komentarze obecnie - OFF.