4-bitowy komparator na układach 4070, 4049 oraz 4012

52_got_1

Ten obwód może porównać dwa słowa 4-bitowe i dokonać sprawdzenia pod kątem równości.
Uwaga: Zamiast układu 4011, jeśli jest on niedostępny, można zastosować układ 4012.
Logiczna funkcja obwodu: kiedy DCBA = D’B’C’A’, wtedy na wyjściu pojawia się wyjściu niski stan logiczny, w przeciwnym razie ustali się wysoki stan logiczny.
Drugą sekcję funkcjonalną (połowę) układu 4012 można wykorzystać jako inwerter dla funkcji odwrotnej.