4-bitowy przetwornik D/A w oparciu o układ 741

209_ got_2

Drabinka rezystorów R–2R mnoży i sumuje cyfrowe poziomy napięcia wejściowego według ich wartości i konwertuje je na strumienie.
(Tutaj kod BCD)
Wzmacniacz operacyjny jest tutaj przetwornikiem prądowo-napięciowym z rezystancją wejściowa bliską 0Ω.
Kolejny stopień, jak pokazano poniżej, służy do tego aby dodać regulowane napięcie przesunięcia (offsetu) do przekształconego wyniku.

Autor: Darvinder Oberoi

Komentarze z Facebooka

Komentarze obecnie - OFF.