Adapter samochodowy na napięcie 3V

3_ got

Obwód ten oparty jest na standardowym regulatorze przełączającym – układzie scalonym LT1074CT. Z pewnością nota aplikacyjna AN35 opublikowana przez firmę Linear Technology opisuje projekt bardziej elegancko niż zostało to potraktowane w niniejszym materiale.
Schemat pokazuje, że układ scalony LT1074CT używany jest, jako dodatni konwerter typu „step-down” lub „buck”.
„Przełącznik” służy do konwersji napięcia akumulatora samochodowego +12V na napięcie +3V do użytku z osobistymi urządzeniami hi-fi i grami podręcznymi np. dla dzieci podczas długich podróży samochodem.
Zauważyć należy, że w wieku poniżej dziesięciu lat dzieci rzadko są miłośnikami hi-fi i generalnie nie będą zaniepokojone żadnymi zakłóceniami generowanym przez układ „przełącznika”.
Obwód jest podłączony w samochodzie do napięcia +12V przez gniazdo zapalniczki – zaleca się stosowanie wtyczek zapalniczki w wersji bezpiecznikowej.
Napięcie +12V pojawia się na pokładzie przez blok przyłączeniowy z połączeniami śrubowymi J2.
Dioda D2 zapewnia ochronę przed napięciem zwrotnym, natomiast kondensator C3 oddziela wejście od układu scalonego przełącznika.
Układ scalony LT1074CT szybko włącza i wyłącza napięcie zasilania w odpowiedzi na sygnał doprowadzony do jego wejścia F/B, do tego stopnia, że średnie napięcie wyjściowe jest na wymaganym poziomie.
Wartości rezystorów R1-R3 dzielnika napięcia zostały dobrane w ten sposób, aby tłumić napięcie wyjściowe, tak aby na pinie F/B było 2,5V.
Różnica między tłumionym napięciem wyjściowym a wewnętrznym napięciem odniesienia 2,5V służy do sterowania efektem modulacji przełącznika.
Elementy R2 i C2 zapewniają stabilizację częstotliwości pętli sprzężenia zwrotnego.
Cewka L1 wraz z układem scalonym LT1074CT tworzą główne elementy przełączające, natomiast kondensator C1 zapewnia odsprzężenie obciążenia wyjściowego.
Napięcie wyjściowe 3V pobierane jest z zacisku śrubowego J1.
Dzięki temu układowi zbudowanemu, zamontowanemu w obudowie i zainstalowanemu w samochodzie można spodziewać się pierwszej „cichej” długiej podróży samochodem.

Autor: Jim Williams

 

Komentarze z Facebooka

Komentarze obecnie - OFF.