Algebra Boole’a pomaga uprościć okablowanie i zaoszczędzić pieniądze

Aby bezpiecznie obserwować położenie dwóch cylindrów, potrzebujesz dwóch sygnałów:
jeden obwód, X, który jest otwarty tylko wtedy, gdy oba cylindry znajdują się w bezpiecznej pozycji (dwa normalnie zamknięte przełączniki równolegle) i jeden obwód, Y, który jest zamknięty tylko wtedy, gdy oba cylindry znajdują się w pewnej pozycji (dwa normalnie otwarte przełączniki połączone szeregowo, rysunek 1).
Ta nadmiarowość umożliwia wykrywanie błędów, takich jak zwarcie w kablu.
Równania logiczne w tych dwóch obwodach to X =  A + B i Y =  A • B. Problem polega na tym, że większość małych wyłączników krańcowych to przełączniki SPDT (single-pole, double-throw) (jednobiegunowe, podwójne), z którymi nie można skonfigurować obwodu z rysunku 1.
Używając arytmetyki Boole’a, można wyprowadzić X = A+ B= A+ AB, odpowiada schematowi na rysunku 2.
Z łatwością można utworzyć obwód równoważny z obwodem z rysunku 2, używając dwóch zwykłych wyłączników krańcowych SPDT (rysunek 3).

r_1

 

 

 

 

 

r_2 

 

 

 

r_3

 

 

 

 

 

Autor: Jean-Bernard Guiot

pełny materiał w pliku

Komentarze z Facebooka

Komentarze obecnie - OFF.