Automatyczne sterowanie zasilaniem mikrokontrolerów PIC i AVR

73_ got
Obwód pokazany na rys. 1 umożliwia mikrokontrolerowi, np. PIC lub AVR, sterowanie zasilaniem w trakcie włączenia.

Ten obwód może stanowić część własnego projektu, aby umożliwić sterowanie własnej szyny zasilającej mikrokontrolerem.
Jest to sprawdzony układ, z którego korzystałem w wielu projektach. Naciśnięcie przycisku „On”, przełącznika S1, spowoduje włączenie mikrokontrolera.
Następnie mikrokontroler może utrzymać zasilanie w stanie włączenia, dzięki czemu pin wyjściowy stanie się logicznie wysoki.
Gdy mikrokontroler chce wyłączyć zasilanie, po prostu sprawia, że stan logiczny pinu wyjściowy obniża się, a całe zasilanie zostaje odcięte.
Gdy zasilanie jest wyłączone, zużycie energii jest zerowe (zaledwie mikroampery prądu upływają przez kondensator na zasilaniu akumulatora).
Jak ten układ działa?
Działanie obwodu jest całkiem proste. Głównym elementem sterującym napięciem zasilania jest tranzystor PNP TR1.
Sterowany obwód (w tym regulator IC 5V) skutecznie jest odłączony od kolektora tranzystora TR1, co sprawia, że tylko niewielki spadek napięcia (około 150mV) jest tracony w tranzystorze, gdy jest włączony.
Tranzystor TR1 jest normalnie wyłączony, tzn. dopóki mały prąd nie zostanie pobrany ze swojej bazy i popłynie przez rezystor R2.
Prąd bazy jest początkowo pobierany, gdy przełącznik S1 jest chwilowo wciśnięty, cały obwód wchodzi w stan włączenia, a mikrokontroler może przejąć sterowanie.
Jeśli mikrokontroler chce podtrzymać swoje własne zasilanie, musi po prostu sprawić, że pin wyjściowy osiągnie wysoki stan logiczny (włączając tranzystor TR2).
Gdy mikrokontroler chce wyłączyć swoje własne zasilanie, powoduje, że pin wyjściowy przechodzi w niski stan logiczny, Tranzystor TR2 wyłącza się i prąd bazy przestaje dopływać do tranzystora TR1, wyłączając w ten sposób cały obwód.
Należy zauważyć, że kombinacja rezystorów R4 i R3 jest szczególnie ważna, ponieważ podwyższają próg włączenia tranzystora TR2 z napięcia około 0,7V do napięcia około 2V.
Powodem, dla którego jest to ważne, że piny portów mikrokontrolera mogą mieć słaby kontakt (styk) podczas zanikania jego szyn zasilających, (gdy zasilanie spada poniżej około 2V).
Jeśli pin portu mikrokontrolera poddany jest tzw. odbijaniu podczas zanikania napięcia zasilania, to nie chcemy, aby przypadkowo ponownie się włączył.
Autor: Jez Siddons (Anglia)

Komentarze z Facebooka

Komentarze obecnie - OFF.