Bajty bezpiecznikowe o niskim stanie logicznym (FLB) w mikrokontrolerach AVR

Bajty bezpiecznikowe o niskim stanie logicznym w mikrokontrolerach AVR
Format FLB (Fuse Low Byte) zawiera elementy najbardziej interesujące w kontekście naszych najbliższych projektów.
Zasadniczo, ponieważ zdecydowaliśmy się na korzystanie ze środowiska programistycznego Arduino, jesteśmy chronieni przed wieloma bardziej skomplikowanymi szczegółami architektury AVR.
FLB zawiera jednak pewne cechy charakterystyczne, o których nadal warto wiedzieć.
Ogólny format FLB to:
Tabela 1
Poniżej wyszczególniono interesujące elementy tego bajtu bezpiecznikowego.
Tabela 2

Komentarze z Facebooka

Komentarze obecnie - OFF.