Bardzo szybkie źródło prądu sterowane napięciem

r_99_16_5
Przedstawiony tutaj, bardzo prosty układ jest źródłem zasilania, które bardzo szybko reaguje na zmiany sygnału wejściowego.

Taki szerokopasmowy obwód źródła prądu można na przykład wykorzystać do celów pomiarowych.
Specjalny wzmacniacz różnicowy (AD830 firmy Analog Devices) zapewnia, że napięcie na R2 jest równe napięciu wejściowemu:
Iout = Uin / R2
W przypadku przepustowości obowiązuje zależność:
B = (R2 / Rload) × 80Mhz (R2load ≥ R2)
Wejście jest zakończone rezystorem R1, dzięki czemu uzyskuje się zwykłą impedancję 50W dla czujników, w tym samym czasie ustawienie napięcia stałego odbywa się również przez ten rezystor.
Jeżeli połączenie ze źródłem sygnału sterującego jest krótkie i sprzężone z prądem stałym, rezystor R1 można również pominąć.
Układ scalony ma ograniczenie amplitudy między wejściami X1 i X2 do 2,1V, dzięki czemu unika się nadmiernie wysokiego prądu na wyjściu.
Maksymalny prąd wyjściowy wynosi zatem 2,1V / 100Ω = 21mA.
Źródło: Analog Device

Komentarze z Facebooka

Komentarze obecnie - OFF.