Biała dioda LED świeci pod wpływem zasilania z oscylatora piezoelektrycznego

72_got

Sterownikom diod LED, które są zasilane z pojedynczego ogniwa (baterii) poświęcono dużo uwagi.
Generowanie wysokiego napięcia do spowodowania świecenia białej diody LED z niskonapięciowego źródła zasilania zasadniczo wymaga jakiejś formy oscylatora elektronicznego, a jednym z najprostszych jest brzęczyk piezoelektryczny (tzw. buzzer).
Nietypowe zastosowanie przetwornika piezoelektrycznego pracującego, jako oscylator i sterującego białą diodą LED pokazano na rysunku 1.
Membrana piezoelektryczna lub giętka płytka zawiera piezoelektryczną płytkę ceramiczną z elektrodami przymocowanymi po obu stronach do metalowej płyty z mosiądzu, stali nierdzewnej lub podobnego materiału przewodzącym klejem.
Obwód wykorzystuje przetwornik piezoelektryczny z trzema końcówkami.
W tym przetworniku membrana ma „języczek” sprzężenia zwrotnego na jednej z jej elektrod.
Oscylacja jest wynikiem rezonansu między cewką a elementem, który jest pojemnościowy.
Częstotliwość pracy to: fOSC = 1 /(2π√LC), gdzie L jest wartością cewki indukcyjnej, a C jest pojemnością elementu piezoelektrycznego. Po wstępnym doprowadzeniu potencjału do obwodu pokazanego na rysunku 1, tranzystor Q1 włącza się.
Gdy tranzystor przewodzi, prąd płynący przez cewkę indukcyjną L1 zwiększa się stopniowo, a potencjał na płytkach wygina ceramikę piezoelektryczną.
To zginanie generuje ujemny potencjał na „języczku” sprzężenia zwrotnego, który przesyłany jest z powrotem do bazy tranzystora.
To powoduje wyłączenie tranzystora. Po wyłączeniu tranzystora energia zgromadzona w cewce przekazywana jest do diody LED.
To napięcie powrotne wystarcza do zaświecenia diody LED.

Autor: TA Babu (Indie)

Komentarze z Facebooka

Komentarze obecnie - OFF.