Ciekawe rozwiązanie lampy z białych diod LED

Ciekawe rozwiązanie lampy z białych diod LED
Obecnie można kupić białe diody LED, które emitują sporo światła.
Są tak jasne, że nie powinieneś na nie patrzeć bezpośrednio.
r_206_22_9
Za pomocą kilku białych diod LED możesz zrobić bardzo dobrą półprzewodnikową latarkę kieszonkową.
Najprostszym podejściem jest oczywiście zastosowanie osobnego szeregowego rezystora dla każdej diody LED, która ma napięcie robocze około 3,5V przy 20mA.
W zależności od wartości napięcia zasilającego w rezystorach zostanie utracona dość moc.
Pokazany tutaj konwerter wytwarza napięcie, które jest wystarczająco wysokie, aby umożliwić szeregowe połączenie dziesięciu diod LED.
Ponadto ten konwerter dostarcza stały prąd zamiast stałego napięcia.
Rezystor szeregowy z diodami LED wytwarza spadek napięcia, który zależy od prądu płynącego przez diody LED.
Napięcie to jest porównywane wewnątrz układu scalonego z wartością referencyjną 1,25V, a prąd jest utrzymywany na stałym poziomie 18,4mA (1,25V ÷ 68Ω).
Zastosowany tutaj układ scalony to jedna z serii „prostych przełączników” National Semiconductor.
Wartość cewki nie jest krytyczna; może różnić się o 50%.
Cewka firmy Newport, 220μH przy 3,5A (1422435), jest dobrym wyborem.
Można również zastosować prawie każdy rodzaj diody Schottky’ego, o ile może on obsłużyć, co najmniej 1A przy 50V.
Diody Zenera nie są w rzeczywistości konieczne, ale zostały dodane w celu ochrony układu scalonego.
Jeśli łańcuch LED zostanie otwarty podczas eksperymentów, napięcie może wzrosnąć do wartości, której układ scalony może nie wytrzymać.
Autor: K. Walraven

Komentarze z Facebooka

Komentarze obecnie - OFF.