Ciekawy projekt nieszkodliwego odstraszacza psów i kotów

13_got

Schemat obwodu pokazany na rys. 1 jest nadajnikiem ultradźwiękowym o wysokiej mocy wyjściowej, przeznaczonym przede wszystkim do odstraszania psów i kotów, ale może być również wykorzystywany do odstraszania innych zwierząt.
Nie można polegać na nim, jako na wystarczająco skutecznym środku obronnym przed agresją psów, ale może to pomóc odwrócić ich uwagę lub zachęcić do odejścia.
Układ wykorzystuje standardowy układ scalony timera 555 (IC5) skonfigurowany jako oscylator za pomocą pojedynczej sieci RC, dla uzyskania prostokątnego przebiegu 40kHz o symetrycznym przebiegu / o takim samym współczynniku wypełnienia.
Ta częstotliwość leży powyżej progu słyszalności ludzi, ale wiadomo, że jest to drażniąca częstotliwość dla psów i kotów.
Ponieważ maksymalny prąd, który może dostarczyć układ scalony timera 555, wynosi 200mA, wymagany był stopień wzmacniacza, więc po to została wymyślona sieć mostków w konfiguracji H o dużej mocy, utworzona przez cztery tranzystory TR1 do TR4.
Drugi układ scalony timera 555 (IC2) tworzy wzmacniacz buforowy, który zasila jedno wejście sterownika mostka H, z przebiegiem odwróconym do tego z wyjścia IC1 podawanego do przeciwległego wejścia mostka H.
Oznacza to, że przewodzenie odbywa się poprzez komplementarne pary tranzystorów TR1/TR4 i TR2/TR3
powodując zmiany w obwiedni i wypełnieniu przebiegu, skutecznie podwajając napięcie na przetworniku ultradźwiękowym LS1.
Jest to zoptymalizowane do generowania wysokiej mocy wyjściowej przy częstotliwościach ultradźwiękowych.
Konfiguracja ta została przetestowana poprzez zmniejszenie częstotliwości oscylatora do słyszalnego poziomu i zastąpienie przetwornika ultradźwiękowego głośnikiem; wyniki były zdumiewające.
Jeśli obwód był zasilany przez zasilacz warsztatowy, a nie przez akumulator, który ogranicza dostępny prąd, moc wyjściowa osiągnęła 110dB przy przepływie 4A przez głośnik, co jest wystarczająco głośne!
Projekt odstraszacza psów i kotów został aktywowany za pomocą normalnie otwartego przełącznika Push S1, aby monitorować zużycie prądu, ale można zastosować wiele różnych odmian automatycznego przełączania, takich jak maty czułe na nacisk, wiązki światła lub czujniki PIR (Passive Infra Red).
W ten sposób można obwód wykorzystać, jako część systemu odstraszania psów lub kotów, aby zapobiec niepożądanemu uszkodzeniu ogrodów lub kwietników, a wersja zasilana bateryjnie może być stosowana do użytku przenośnego.
Rozważyć można także użycie baterii ołowiowej, jeśli jest to pożądane, a wersja z pojedynczym układem scalonym może zostać zbudowana przy użyciu podwójnego układu zegara 556, aby zaoszczędzić miejsce i zwiększyć żywotność baterii.

Autor: D. Stringwell

Komentarze z Facebooka

Komentarze obecnie - OFF.