Co jest lepsze: łańcuch czy łańcuchy zbudowane z tablic znaków do zastosowań w projektach Arduino?

String, to ciąg znaków, czyli w najprostszym
ujęciu w zmiennych tego typu można przechowywać
tekst.
Listing A pokazuje program, który używa
dwie zmienne danych typu „String” i dodaje
je do siebie w celu utworzenia nowego ciągu,
a następnie wyświetla go w oknie monitora
szeregowego.
ciąg dalszy w pliku pdf

Komentarze z Facebooka

Komentarze obecnie - OFF.