Co to jest kludge w języku C++ i nie tylko?

Co to jest kludge w języku C++ i nie tylko?
Odpowiedź.
Kludge to nieeleganckie rozwiązanie problemu, które ma zostać później zastąpione czymś lepszym.

Termin został spopularyzowany przez techników Marynarki Wojennej, programistów i inżynierów lotniczych i rozprzestrzenił się na inne zawody techniczne.
W programie komputerowym kludge to kod źródłowy, który działa, ale byłby lepiej zaprojektowany, gdyby było wystarczająco dużo czasu.
Kludges mają tendencję do trzymania się o wiele dłużej niż oczekiwano, coś na zasadzie, że prowizorki mogą trwać wiecznie.
Astronauci z misji Apollo 13 stworzyli jedną z największych kludge wszechczasów: ułożyli razem z taśmy izolacyjnej i skarpet coś podobnego do filtrów, które odfiltrowały dwutlenek węgla z powietrza na statku kosmicznym i pomogły im wrócić na Ziemię.
Pierwsze znane użycie tego terminu było w artykule z 1962 r. w magazynie Datamation autorstwa Jacksona W. Granholma, który nadał mu elegancką definicję, która przetrwała próbę czasu:
„Źle dobrany zbiór słabo dopasowanych części, tworzących niepokojącą całość.”
##

Komentarze z Facebooka

Komentarze obecnie - OFF.