Co to jest PSoC (Programmable System on Chip)?

r_201_13_3
Co to jest PSoC (Programmable System on Chip)?

Obwody te są programowalne i konfigurowalne przez użytkownika; opracowano je w celu zastąpienia mikrokontrolera i obwodów peryferyjnych w systemie wbudowanym.
W szczególności oferują pamięć Flash programowalną na miejscu, pamięć statyczną (SRAM) na dane oraz sprzętowy układ mnożący 8×8 z 32-bitowym akumulatorem.
Zawierają one konfigurowalne bloki analogowe i cyfrowe, które można konfigurować przez użytkownika (konwertery A/D i D/A, wzmacniacze operacyjne i pomiarowe, programowalne filtry i komparatory, liczniki i timery, UART, kontrolery magistrali I2C i SPI, EEPROM itp. – fot. 1)
Użytkownik może wybrać, które z tych funkcji chce zaimplementować, i określić typ sygnału dla każdego pinu układu scalonego (wejście, wyjście, sygnał analogowy, cyfrowy…).
Biblioteki modułów oprogramowania pozwalają systemowi PSoC realizować analogowe, cyfrowe lub mieszane funkcje sygnałowe z prostym lub złożonym przetwarzaniem danych.
Instalację i programowanie tych funkcji można wykonać na miejscu.
Konfiguracja PSoC jest wówczas dynamiczna: po włączeniu zapamiętana informacja o konfiguracji jest zapisywana bezpośrednio w rejestrach SRAM przez aplikację, która może również aktualizować parametry w celu zmiany funkcji bloków lub przypisania styków układu scalonego.
Autor: Bert Erickson

Komentarze z Facebooka

Komentarze obecnie - OFF.