Co to w ogóle jest język C i czy można nauczyć się tego języka w krótkim czasie?

Co to w ogóle jest język C i czy można nauczyć się tego języka w krótkim czasie?
Język C jest językiem programowania ogólnego przeznaczenia.
Jest to język wysokiego poziomu, który ma takie zalety, jak czytelność, łatwość obróbki, naprawialność i przenośność.
Ponadto język C pozwala zejść do poziomu sprzętowego, aby w razie potrzeby zwiększyć szybkość działania.
Kompilator języka C jest potrzebny do tłumaczenia programów napisanych w języku C na kod zrozumiały dla maszyny.
Przenośność język C jest realizowana przez rekompilację programów języka C z różnymi kompilatorami języka C przeznaczonymi dla różnych typów komputerów.
Język C to mały język programowania.
Nie ma wielu słów kluczowych w języku C ani poleceń do zapamiętania. Ponadto bardzo łatwo jest czytać i pisać programy w języku C, ponieważ język C jest językiem programowania wysokiego poziomu zbliżonym do języków, którymi posługują się ludzie, zwłaszcza angielskiego.
Możesz nauczyć się języka C w stosunkowo krótkim czasie.
##

Komentarze z Facebooka

Komentarze obecnie - OFF.