Co wykonuje dyrektywa #include w języku C?

Co wykonuje dyrektywa #include w języku C?

Odpowiedź:

Dyrektywa #include służy do dołączania plików nagłówkowych, które zawierają deklaracje funkcji używanych w twoim programie języka C.
Innymi słowy, dyrektywa #include mówi preprocesorowi języka C, aby sprawdził ścieżkę dołączania w celu znalezienia określonego pliku nagłówka.
##

Komentarze z Facebooka

Komentarze obecnie - OFF.