Co wykonuje znak # w programie języka C++?

Co wykonuje znak # w programie języka C++?
Odpowiedź:
Symbol # sygnalizuje, że wiersz jest dyrektywą preprocesora, poleceniem, które jest obsługiwane przed kompilacją programu. Dyrektywa #include zawiera pełny tekst pliku w tej pozycji w programie. Kompilator nigdy nie widzi dyrektywy. Zamiast tego działa tak, jakby zawartość pliku została wpisana wraz z resztą kodu źródłowego.
**

Komentarze z Facebooka

Komentarze obecnie - OFF.