Cyfrowy programowalny potencjometr (DPP) poszerza możliwości konwertera VFC (voltage-to-frequency)

1_got

Podstawowy układ VFC (konwerter napięcia na częstotliwość) pokazany na rysunku 1 zawiera integrator (IC1) i obwód przerzutnika Schmitta (IC2).
Integrator przekształca stałe napięcie wejściowe (DC), VIN na liniowe nachylenie napięcia, a przerzutnik Schmitta wyznacza granice napięcia wyjściowego integratora.
Sprzężenie zwrotne wokół obu obwodów zapewnia stan oscylacji.

2_got
Potencjometr DPP (cyfrowo programowalny potencjometr) na rysunku 2 dodaje programowalne ograniczenia do przerzutnika Schmitta i dodaje dwie zaawansowane funkcje do konwertera VFC.
Po pierwsze, skala lub współczynnik konwersji jest programowalny i po drugie, dla stałego napięcia prądu stałego, konwerter jest programowalnym oscylatorem.
Częstotliwość f0 konwertera pojedynczego zasilania na rysunku 2 wynosi:
Wzór 1

wzor_1gdzie fBASE = 1/2p R1C1, a p jest względnym położeniem ślizgacza od jednego końca (0) DPP do drugiego końca (1).
W przypadku potencjometru 5113 100-tap Catalyst (www.catsemi.com) zakres współczynnika skali wynosi od 1 do 99, z rozdzielczością i dokładnością około 1%.
Dla wartości pokazanych na rysunku 2 praktyczny zakres częstotliwości wynosi od 500 Hz do 25 kHz.
Większa przepustowość, układy IC1 i IC2 w technologii CMOS, w wersji rail-to-rail i większy stosunek R1/R2 mogą zwiększyć dokładność i zakres obwodu.
Zautomatyzowane, dokładne ustawienie współczynnika skalowania oszczędza czas testów produkcyjnych i eliminuje konieczność stosowania kosztownych, dokładnych rezystorów i kondensatorów.
Współczynnik skali odnosi się do ratiometrycznego współczynnika temperaturowego DPP, a zatem jest minimalnie zależny od temperatury.
Można używać obwodu, jako programowalnego oscylatora, gdy napięcie VIN jest ustawione na stałe, a ustawienie ślizgacza potencjometru zmienia zakres przerzutnika Schmitta.

Autor: Chuck Wojslaw

Komentarze z Facebooka

Komentarze obecnie - OFF.