Czterokrotny monitor napięcia

r_910_11_1
Układ Maxim MAX6710 IC można wykorzystać do monitorowania czterech napięć zasilania.

Jeśli monitorowane napięcie spadnie poniżej napięcia progowego ustawionego przez producenta, układ scalony wyzwala sygnał resetowania.
Ten sygnał pozostaje aktywny przez 140ms po tym, jak napięcia na wszystkich czterech wejściach wzrosną powyżej napięcia progowego, aby niezawodnie zresetować podłączony system.
Czwarte wejście (IN4) można dowolnie zaprogramować za pomocą zewnętrznego dzielnika napięcia. Jego napięcie progowe jest ustawione na 0,62V.
Aby obliczyć wartości rezystorów dzielnika napięcia R1 i R2, można wybrać wartość dla rezystora R2 (na przykład 100kΩ), a następnie obliczyć wartość rezystora R1, korzystając ze wzoru 1
w_1
Układ scalony pobiera swoją moc z napięcia przyłożonego do wejścia IN2, z poborem prądu tylko 35μA.
Bezbłędny sygnał resetowania może być generowany przy napięciu tylko 1V obecnym na wejściach IN1 lub IN2.
Układ IC jest dostępny w obudowie SOT23 SMD. Wybór dostępnych typów pokazano w tabeli 1.
Tabela 1
Jeśli konieczne jest wygenerowanie sygnału resetowania za pomocą przycisku obsługiwanego ręcznie, przełącznik przycisku można po prostu podłączyć równolegle z rezystorem R2, aby połączyć wejście IN4 z masą po naciśnięciu przycisku.
W tym przypadku, R1 jest wymagany do ograniczenia prądu.
Źródło: Maxim

Komentarze z Facebooka

Komentarze obecnie - OFF.