Czujnik światła z wyjściem akustycznym

211_got_2

Układ w sposób ciągły emituje dźwięk.
Padające światło na fotorezystor LDR1 (ang. Light Dependent Resistor) zmniejsza częstotliwość tonów,
padające światło na fotorezystor LDR2 zwiększa częstotliwość tonów.

Autor: Dan Doberstein

Komentarze z Facebooka

Komentarze obecnie - OFF.