Czujniki w układzie wydechowym spalin (określanie wartości „lambda” w spalinach)

10_got_1_110_got_210_got_3
Jednym z najważniejszych elementów przy określaniu składu gazów spalinowych jest obecnie określanie wartości „lambda” w spalinach.

W tym celu stosuje się sondy lambda (czujniki tlenu), które różnią się konstrukcją i zasadą działania.
Istnieją następujące typy czujników:
– czujniki dwupunktowe
– czujniki szerokopasmowe
Czujniki dwupunktowe
Standardowe czujniki palcowe (LSH – Lambda Sensor Heated – podgrzewany czujnik tlenu i LSF Lambda Sensor Finger – płaski czujnik tlenu) są również znane, jako czujniki różnicowe lub dwupunktowe ze względu na gwałtowny spadek ich charakterystyki przy λ = 1.
Napięcie wyjściowe czujnika US służy do obliczania wartości lambda.
Czujniki te określają po prostu, czy mieszanka jest bogata (λ <1) czy zubożona (λ> 1).
Czujnik te są instalowane zarówno przed katalizatorem, jak i za nim.
Szerokopasmowa sonda lambda
Uniwersalna sonda lambda (LSU – Lambda Sensor Universal) należy do nowej generacji czujników.
Wartość lambda jest określana przy użyciu prądu Ip dla wtrysku obliczonego w układzie sterowania silnika.
Krzywa prądu wtrysku stale rośnie.
Wartość regulacyjna ”lambda ”możliwa jest w szerokim zakresie λ = 0,7 do λ = 4.
Czujnik szerokopasmowy stosowany jest, jako czujnik na wejściu katalizatora.
* Obecność wstępnego konwertera katalitycznego (katalizatora) w układzie wydechowym zależy od modelu silnika.

Źródło: Materiały szkoleniowe firmy Skoda

Komentarze z Facebooka

Komentarze obecnie - OFF.