Czy precyzyjny prostownik pełnookresowy może bez diod?

fig_1

Układy prostownicze oparte na diodach półprzewodnikowych zwykle są wykorzystywane do przetwarzania sygnałów, których poziomy znacznie przekraczają spadki napięcia na diodach, co zasadniczo nie wpływa na dokładność procesu prostowania.
Jednak dokładność wyprostowanego sygnału spada, gdy spadek napięcia na diodach przekracza przyłożone napięcie.
Połączenie diod i wzmacniaczy operacyjnych pozwala tworzyć precyzyjne obwody, w celu wyeliminowania skutków spadków napięcia na diodach i umożliwia wysoką dokładność prostowania małych sygnałów.
Korzystając z nowoczesnych wzmacniaczy operacyjnych typu rail-to-rail, które mogą przetwarzać sygnały wejściowe i wyjściowe o skali prawie równej napięciu zasilania, układ pokazany na rysunku 1, w którym całkowicie zrezygnowano z diod, zapewnia prostowanie pełnookresowe i działa przy zasilaniu jednobiegunowym.
Obwód działa w następujący sposób: Jeśli napięcie VIN> 0 V, wówczas napięcie wyjściowe układu IC1A, VHALF, jest równe VIN / 2, a IC1B działa jako układ odejmujący, dostarczając napięcie wyjściowe, VOUT, które jest równe VIN.
W efekcie układ działa, jako wtórnik o pojedynczym wzmocnieniu. Jeśli napięcie wejściowe VIN = 0V, to VHALF = 0V, a obwód zachowuje się jak inwerter o wzmocnieniu jednostkowym i dostarcza sygnał wyjściowy VOUT = -VIN.
fig_2

Na rysunku 2 pokazano sygnał wejściowy układu w punkcie VIN, napięcie pośrednie w punkcie VHALF i napięcie wyjściowe obwodu VOUT. Proponowane rozwiązanie może być stosowane w niedrogich prostownikach do automatycznych obwodów regulacji wzmocnienia, w demodulatorach sygnałów i urządzeniach oprzyrządowania procesorowego.
Obwód opiera się tylko na jednej właściwości zależnej od urządzenia: wzmacniacze nie mogą wprowadzać inwersji fazowej, gdy napięcie wejściowe przekracza poziom ujemnego napięcia zasilania; układ scalony LMC6482 spełnia ten wymóg. Autor: Jose Blanes

pełny materiał w pliku pdf

Komentarze z Facebooka

Komentarze obecnie - OFF.