Czy zaleca się stosowanie dodatkowych, dołączonych rezystorów, jako ochrony przeciwprzepięciowej na wejściu?

Czy zaleca się stosowanie dodatkowych, dołączonych (wbudowanych) rezystorów, jako ochrony przeciwprzepięciowej na wejściu?
Można śmiało powiedzieć, że ochrona danych wejściowych mikrokontrolera (MCU) jest kwestią preferencji, a aplikacje, budżet i dostępna przestrzeń to wszystkie rywalizujące czynniki.
Porównaj jednorazowy prywatny projekt, w którym koszt nie jest prawdziwym problemem, z masowo produkowanym projektem, w którym każde pół centa jest oglądane przez naczelnego dyrektora.
Lub przypadek chęci wdrożenia solidnego zabezpieczenia, ale przestrzeń na płytce PCB jest bardzo ograniczona…

Rezystory dołączone (wbudowane) zapewniają ograniczenie prądu (z powodu wysokich lub niskich napięć/impedancji), a nie ochronę przed przepięciem, chociaż pierwszy może być przydatny w drugim.
Rozważyć jednak należy wyjście zwarte do masy:
Napięcie z pewnością mieści się w dopuszczalnych granicach, ale prąd może być nadmierny.
Możliwe jest (ale nie zaleca się) użycie rezystora szeregowego wraz z impedancją wejściową pinu w celu utworzenia dzielnika napięcia.
Podczas stosowania dołączonego rezystora do ograniczania prądu należy go wybrać tak, aby typowy prąd roboczy przepływający przez niego w normalnych warunkach nie powodował zauważalnych spadków napięcia (tj. przy zachowaniu go na niskim poziomie!).
Chociaż wspominaliśmy o impedancji wejściowej pinu, zwykle ma to więcej wspólnego z wewnętrznymi diodami obwodu wejściowego (znane również, jako. „Diody PIN”: typ P + obszar wewnętrzny niedomieszkowany + typ N).
Do naszych obliczeń powinniśmy wziąć pod uwagę maksymalne wartości wejściowe lub ich sumę w przypadku użycia kilku danych wejściowych, mając nadzieję, że rozwiąże to problem.
Jednak współpracując z układami scalonymi w aplikacjach związanych z bezpieczeństwem, nie powinniśmy stosować tego podejścia i wybierać zewnętrzne terminale.
Należy również pamiętać o czymś ważnym: prąd płynący przez wejście i diodę do VCC w układzie scalonym „musi znaleźć gdzieś ujście” używając potocznego języka.
Jeśli jest mniejszy niż pobór mocy przez IC i pozostałych otaczających elementów, zostanie pobrany bezpośrednio z VCC, bez dalszych zmian.
Ale uwaga: jeśli będzie większy, zwiększy również wartość VCC!
Jako inne rozwiązanie rozważ użycie zubożonego tranzystora FET w szeregu na wejściu.
Autor: Clemens Valens

Komentarze z Facebooka

Komentarze obecnie - OFF.