Czym jest „Green mode” w urządzeniach elektronicznych?

Czym jest „Green mode” w urządzeniach elektronicznych?

Określenie „Green mode” można przetłumaczyć z języka angielskiego dosłownie jako „tryb zielony”, a ponieważ dotyczy on urządzeń i podzespołów elektronicznych, więc łatwo się domyślić, że dotyczy on trybu pracy zgodnej z wymaganiami ochrony środowiska. Więcej o trybie pracy zwanym „Green mode” i jego odmianach w pliku pdf.

Komentarze z Facebooka

Komentarze obecnie - OFF.