Dekodowanie kluczy i ustawień ID w mikrokontrolerach PIC

r_201_10_3
Dekodowanie kluczy i ustawień ID w mikrokontrolerach PIC

Przyciski i zworki mogą współdzielić piny I/O, używając innego pin I/O, aby wybrać, który z nich zostanie odczytany.
Zarówno przyciski, jak i zworki są powiązane ze wspólnym rezystorem obniżającym.
Dlatego będą czytać, jako „0”, chyba, że zostanie naciśnięty przycisk lub podłączona jest zworka.
Każde wejście (GP3/2/1/0) ma wspólną zworkę i przycisk.
Aby odczytać ustawienia zworek, ustawić piny GP4 na wyjściu wysoko logicznie, a każda podłączona zworka będzie odczytana, jako „1” na przypisanym I/O lub „0”, jeśli nie jest podłączona.
Przy niskim poziomie logicznym na wyjściu GP4, naciśnięty przycisk będzie czytany, jako „1” na przyporządkowanym I/O, a „0” w przeciwnym razie.
• Gdy pin GP4 = 1 i żaden klawisz nie zostanie naciśnięty, odczytać ID
• Gdy pin GP4 = 0, odczytać przyciski przełącznika
Autor: Luke J Barker

Komentarze z Facebooka

Komentarze obecnie - OFF.