Dioda LED jako przełącznik światłoczuły (czujnik fotoelektryczny)

r_202_13_1
Dioda LED jako przełącznik światłoczuły (czujnik fotoelektryczny)

Nie zawsze konieczne jest stosowanie specjalnych fotorezystorów lub fototranzystorów do wykonania przełączników światłoczułych.
Chociaż nie jest to dobrze znane, działają również normalne diody LED światła widzialnego i podczerwieni.
Napięcie, które zależy od natężenia naturalnego lub sztucznego oświetlenia padającego na diodę LED, można pobrać z anody diody LED.
To zachowanie można łatwo zweryfikować, podłączając multimetr lub oscyloskop bezpośrednio do dwóch wyprowadzeń diody LED.
Ponieważ obciążenie potencjału fotoelektrycznego powinno być jak najmniejsze, tranzystor JFET jest tutaj wykorzystywany, jako bufor.
Zastosowany typ nie jest krytyczny; podobne tranzystory powinny działać równie dobrze.
Buforowane napięcie jest podawane na odwracające wejście komparatora IC1.
Napięcie progowe można regulować za pomocą potencjometru, aby spełnić życzenia użytkownika.
Rezystor podciągający jest podłączony do wyjścia komparatora, ponieważ wzmacniacz LM393 ma wyjście typu otwarty kolektor.
Napięcie zasilania można wybrać w dowolnym miejscu w zakresie od 5 do 9V.
Autor: Tom Niemi

Komentarze z Facebooka

Komentarze obecnie - OFF.