Dlaczego blok instrukcji switch jest lepszy od kaskadowego bloku if w języku C?

Dlaczego blok instrukcji switch jest lepszy od kaskadowego bloku if w języku C?
Odpowiedź: Po pierwsze, długie kaskadowanie bloków if, może zmusić Cię do przewijania w poziomie w celu wyświetlenia całego kodu.
Po drugie, jeśli masz, powiedzmy, 10 instrukcji if w bloku, a 10 instrukcja if jest obecnie tą, która musi zostać wykonana, będziesz musiał ocenić 9 fałszywych wyrażeń, zanim dojdziesz do potrzebnego.
Po trzecie, switch buduje tabelę skoków, więc jedna ocena u góry bloku switch powoduje, że kod przeskakuje do właściwego przypadku, unikając w ten sposób niepotrzebnych testów.
Wreszcie, dla większości programistów łatwiej jest odczytać blok switch niż kaskadowy blok if.
##

Komentarze z Facebooka

Komentarze obecnie - OFF.