Dlaczego należy zadeklarować zmienne w języku C++?

Niektóre języki, zwłaszcza BASIC, tworzą nową zmienną za każdym razem, gdy używa się nowej nazwy, bez pomocy wyraźnych deklaracji.
Może się to wydawać bardziej przyjazne dla użytkownika i tak jest – w krótkim okresie.
Problem polega na tym, że jeśli źle wpisze się nazwę zmiennej, można przypadkowo utworzyć nową zmienną, nie zdając sobie z tego sprawy.
Oznacza to, że w języku BASIC można wykonać następujące czynności:
CastleDark = 34

CastleDank = CastleDark + MoreGhosts

PRINT CastleDark
Ponieważ CastleDank ma błędną pisownię (r zostało wpisane jako n), zmiany, które wprowadzi się, pozostawiają CastleDark bez zmian.
Tego rodzaju błędu może być trudny do wyśledzenia, ponieważ nie łamie żadnych zasad w języku BASIC.
Jednak w języku C++ CastleDark zostałby zadeklarowany, a błędnie napisany CastleDank nie zostałby zadeklarowany.
Dlatego równoważny kod C++ łamie zasadę o konieczności deklarowania zmiennej, aby można było z niej korzystać, więc kompilator wyłapuje błąd i eliminuje potencjalny błąd.
##

Komentarze z Facebooka

Komentarze obecnie - OFF.