Dwa kanały przetwornika ADC podwajają dokładność czujnika

2_24_got

Dokładność przetworników ADC zaimplementowanych w strukturze półprzewodnikowej wielu małych i niedrogich 8-bitowych mikrokontrolerów świetnie sprawdza się w wielu zastosowaniach.
Jednak w niektórych sytuacjach, w przypadku takiej potrzeby, można nieco zwiększyć dokładność na przykład rezystancyjnego czujnika położenia.
Obwód rezystancyjny pokazany na rysunku 1 wykorzystuje dwa wyprowadzenia przetwornika ADC w mikrokontrolerze, aby podwoić precyzję rezystancyjnego czujnika położenia. W efekcie 8-bitowy przetwornik ADC staje się 9-bitowym przetwornikiem ADC.
Rezystancyjna część obwodu pokazana na rysunku 1 kosztuje zaledwie kilka złotych; koszt jest wyższy, jeśli jako czujnika położenia użyje się precyzyjnego potencjometru.
Koncepcja zastosowania dwóch kanałów przetwornika ADC jest prosta.
Jedno wejście przetwornika ADC wykonuje bezpośrednie pomiary czujnika położenia.
Drugie wejście przetwornika ADC mierzy napięcie na drugim potencjometrze, który jest o 1/2 bitu za pierwszym wejściem.
Ten układ tworzy „fazowanie” dwóch wyników analogowo-cyfrowych (Tabela 1).
Tabela 1 Uzgodnienie faz przetworników ADC

Dodanie dwóch wyników daje odpowiedź 9-bitową, która jest ograniczona do wartości 510.
Aby skonfigurować obwód do pracy, musisz dokładnie zmierzyć napięcie odniesienia VREF, który w tym przypadku wynosi 5.000 V i ustawić ADC1 (VR1) na znane napięcie 3.000 V w tym przypadku. Następnie dostosuj ADC2 (VR2) zgodnie z następującym równaniem:
ADC2 = ADC1 – [(VREF/255)/2] = 3,000 – [(5/255)/2] = 2,990V
Zatem ADC2 = 2.990V ustawia kanał wejściowy przetwornika ADC2 do opóźnienia 1/2-bitowego.

Autor: Luke J Barker

Komentarze z Facebooka

Komentarze obecnie - OFF.