Dyskretne urządzenie dźwiękowe zasilane energią słoneczną

160_got

Można ukryć to urządzenie zasilane energią słoneczną i zaobserwować reakcję osób w najbliższym otoczeniu na radosny dźwięk wytwarzany przez nie, co kilka minut.
Najprawdopodobniej spowoduje ich reakcję w postaci próby znalezienia źródła, skąd ten dźwięk pochodzi.
Układ uruchamia miniaturowy panel energii słonecznej, który można pozyskać ze starego kalkulatora, takiego jak np. Citizen CT-500.
Wymagany jest panel wytwarzający od 1,5V do 2,5V. Zauważyć należy, że obwód może działać poprawnie z panelu tak małego jak ten, o powierzchni 3 cm2.
Jeśli woltomierz cyfrowy zostanie podłączony do kondensatora C2, można zaobserwować powolny wzrost napięcia, gdy panel jest wystawiony na działanie światła.
Tranzystory T1 i T2 tworzą oscylator relaksacyjny.
Kiedy kondensator C1 naładuje się do napięcia 0,6V, tranzystor T1 przewodzi, a ładunek wytworzony na kondensatorze C2 jest rozładowywany poprzez brzęczyk piezoelektryczny, generując krótki sygnał dźwiękowy.
Podczas testowania obwodu wartość rezystora R1 można zmniejszyć do 1kΩ. Zaleca się użycie brzęczyka o dobrej jakości, aby zapewnić, żeby wytwarzany dźwięk był wystarczająco głośny.

Autor: D. Somnath

Komentarze z Facebooka

Komentarze obecnie - OFF.