Ekskluzywny wywiad z twórcą języka C++ Bjarnem Stroustrupem (cz. 2/2)

Ekskluzywny wywiad z twórcą języka C++
Bjarnem Stroustrupem (cz. 2/2)
pełny materiał w pliku

Słowa kluczowe:

GDB lubVisual Studio, C++11, C++14, C++17, Core Guidelines, ABI – Application Binary Interfaces,

GCC

Komentarze z Facebooka

Komentarze obecnie - OFF.