Filtr wycinający z automatycznym dostrojeniem dla aplikacji audio

Śledzące filtry wycinające znajdują zastosowanie
w analizatorach zniekształceń harmonicznych;
mogą również usuwać szum heterodynowy
z amatorskich systemów łączności radiowych.
Konwencjonalne, śledzące filtry oparte na
przełączalnych kondensatorach, składające się
z filtra pasmowego, przetwornika napięcia i filtra
blokującego, śledzą sygnał wejściowy i usuwają
niepożądane tony (częstotliwości).
Filtr pasmowo-przepustowy w tych obwodach
czasami dostraja się do niewłaściwej częstotliwości,
w wyniku, czego niepożądana częstotliwość
nie jest tłumiona. Przedstawiony pomysł obwodu wykorzystuje
układ scalony IC1, 74HC4046 PLL (ang. Phaselocked-
loop), który działa z prędkością 1 MHz,
aby poprawić odporność systemu na zakłócenia
(rysunek 1).
pełny materiał w pliku

Słowa kluczowe:
74HC4046 , RDD104 firmy LSI  Computer Systems Inc, MSHN5 firmy Mixed Signal Integration, wejścia FSEL, magistrala AGND

Komentarze z Facebooka

Komentarze obecnie - OFF.