Gdzie jest stosowany standard komunikacji bezdotykowej NFC (Near Field Communication)?

Gdzie jest stosowany standard komunikacji bezdotykowej NFC (Near Field Communication)?
NFC jest standardem komunikacji do bezdotykowej wymiany danych drogą radiową na krótkich dystansach, być może nawet do kilku centymetrów.
Do tej pory był używany na przykład w aplikacjach do mikropłatności: jest już używany przez kilka banków w Europie do płatności kwot do około 20 euro, a na przykład przez niemieckie koleje w systemie „Touch & Travel”.
Niektóre uniwersytety używają chipów NFC w swoich legitymacjach studenckich, aby umożliwić małe płatności.
Standard wyznacza forum NFC, które oprócz założycieli firm takich jak, NXP, Nokia i Sony obejmuje praktycznie wszystkie firmy działające na arenie komunikacji mobilnej.
NFC pozwala na wymianę danych, takich jak numery telefonów, obrazy, pliki audio i certyfikaty między dwoma urządzeniami, po prostu zbliżając je na chwilę do siebie.
Nie są wymagane żadne dalsze działania.
Komunikacja jest względnie bezpieczna przed podsłuchiwaniem w wyniku krótkiego czasu przesyłania (konsekwencja stosunkowo wysokiej szybkości transmisji danych 424kbit/s przy 13,56MHz) i krótkiego zasięgu; istnieje również opcja szyfrowania.
Typowe zamierzone zastosowania obejmują:
• Bezgotówkowy transfer środków (np. Portfel Google i Apple Pay)
• Bilet elektroniczny
• Usługi transportowe
• Transmisja potokowa online
• Pobieranie treści
• Kontrola dostępu
• Marketing za pomocą tagów NFC w sklepach
• Bankowość internetowa
##

Komentarze z Facebooka

Komentarze obecnie - OFF.