Generator 7-poziomowego przebiegu schodkowego

151_got

Przedstawiony obwód generuje 7 identycznych stopni (schodków) przed powtórzeniem przebiegu.
Ilość stopni może być zwiększona, gdy dwa lub więcej rejestrów przesuwnych SN74164 (synchroniczny 8-bitowy rejestr przesuwny z wejściem szeregowym i wyjściami równoległymi) zostanie połączonych szeregowo (jeden za drugim) lub zmniejszona przez doprowadzenie impulsu resetowania pochodzącego z jednego z poprzednich wyjść Q.

Autor: Raju Baddi

Komentarze z Facebooka

Komentarze obecnie - OFF.