Generator przebiegu schodkowego na układach 7555 i 4042

84_got_2

Układ scalony 7555 działa, jako oscylator zegarowy.
Rezystory R1, R2, R3 tworzą prosty przetwornik C/A.
Wielkość wartości rezystorów określa wysokość schodków.
Można łączyć kaskadowo kolejne układy 4042.

Komentarze z Facebooka

Komentarze obecnie - OFF.