Generator wysokiego napięcia

Ten generator wysokiego napięcia został
zaprojektowany w celu sprawdzania elektrycznych
zabezpieczeń przed uszkodzeniem kolejowej
sieci trakcyjnej stosowanej wzdłuż torów
kolejach. Dokończenie>>>

Komentarze z Facebooka

Komentarze obecnie - OFF.