Instalowanie Arduino IDE dla wykorzystywania ESP8266

Gdy całkowicie został skonfigurowany sprzęt dla ESP8266, można przystąpić do skonfigurowania go za pomocą Arduino IDE.
Najbardziej podstawowym sposobem korzystania z modułu ESP8266 jest użycie poleceń szeregowych, ponieważ chip jest w zasadzie Wi-Fi/ transceiverem szeregowym.
Nie jest to jednak wygodne i nie poleca się tego dokonywać.
To, co jest zalecane, to po prostu użycie Arduino IDE, które będzie musiało zostać zainstalowane na swoim komputerze.
To sprawia, że bardzo wygodnie jest wykorzystywanie układu ESP8266, ponieważ będziemy używać znanej platformy Arduino IDE, więc jest to metoda, którą powinno się stosować.
Teraz skonfigurujemy układ ESP8266 za pomocą Arduino IDE.
Jest to świetny sposób na użycie układu, ponieważ będzie można go zaprogramować za pomocą znanego Arduino IDE, a także ponownie użyć kilku istniejących bibliotek Arduino.
Jeśli nie zostało to jeszcze zrobione, zainstalować można najnowszą wersję Arduino IDE.
Można go pobrać z http://www.arduino.cc/en/main/software.
Teraz można wykonać następujące kroki, aby skonfigurować ESP8266 za pomocą Arduino IDE:
1. Uruchomić Arduino IDE i otworzyć okno Preferencje.
2. Wprowadzić następujący adres URL w polu Additional Board Manager URLs
http://arduino.esp8266.com/stable/package_esp8266com_index.json
3. Otworzyć „Boards Manager” w Tools | Board menu i zainstalować platformę esp8266, jak pokazano na rysunku 1 poniżej:
r_911_29_4

Komentarze z Facebooka

Komentarze obecnie - OFF.