Instrukcje dostępu do portów dla mikrokontrolerów AVR

Niezależnie od tego, czy zastosujemy makrodefinicje, czy też wpiszemy instrukcje bezpośrednio do ciała funkcji main() , zastosowane instrukcje będą wyglądały następująco:

sbi(DDRB,PB1);
sbi(PORTB,PB1);

Instrukcje, są to komendy języka C, które zostaną w procesie kompilacji przetłumaczone na wewnętrzny język stosowanego mikroprocesora. Podane wyżej instrukcje są specyficzne dla rodziny AVR.

Instrukcja:
sbi(DDRB,PB1) ustawienie pina jako wyjścia.

Ustawia ona podany pin mikroprocesora jako wyjście. Po resecie mikrokontrolera, wszystkie porty i piny są ustawione jako wejścia (z pewnymi wyjątkami).

Składnia jest następująca:

sbi(DDRx,Pxy);
Gdzie:
DDRx ma postać:
DDRA dla portu A
DDRB dla portu B
DDRC dla portu C
DDRD dla portu D
DDRE dla portu E
DDRG dla portu G

y ma postać: 0,1,2,3,4,5,6,7 i odpowiada numerowi pina danego portu.

Instrukcja sbi(PORTB,PB1) ustawienie wyjścia na stan wysoki.

Ustawia wybrany pin na stan wysoki. Pin musi być wcześniej ustawiony w tryb pracy jako wyjście instrukcją sbi(PORTB,PB1). Po wykonaniu tej instrukcji mikrokontroler podaje na wybrany pin napięcie zasilania, jednocześnie ograniczając wartość wypływającego prądu do około 20 mA.

Składnia jest następująca:

sbi(PORTx,Pxy);
Gdzie:
PORTx ma postać:
PORTA dla portu A
PORTB dla portu B
PORTC dla portu C
PORTD dla portu D
PORTE dla portu E
PORTF dla portu F
PORTG dla portu G


pełny materiał w pliku pdf

Komentarze z Facebooka

Komentarze obecnie - OFF.