Interfejs Xilinx JTAG

r_910_04_3
Interfejs opublikowany tutaj jest kompatybilny z oprogramowaniem Xilinx, więc można go używać do programowania w zakresie układów CPLD i FPGA.

Obwód jest bardzo prosty i składa się tylko z dwóch układów scalonych i kilku dyskretnych elementów.
Złącze K1 jest podłączone do komputera za pomocą kabla drukarki 1:1 z 25-stykowym złączem sub-D na każdym końcu.
Złącze K2 jest podłączone do interfejsu JTAG programowanego urządzenia. Wyprowadzenia pinów dla złącza K2 pokazano w tabeli 1.
Jeśli urządzenie używa innego rodzaju złącza programującego, K2 będzie musiał zostać odpowiednio dostosowany.
Obwód można łatwo zbudować na kawałku płytki prototypowej.
Ponieważ nie ma żadnego prawdziwego standardu dla złącza programującego, jest bardzo prawdopodobne, że połączenia z K2 muszą zostać zmodyfikowane; w takim przypadku gotowa płytka drukowana nie jest zbyt przydatna.
Autor: Paul Goossens

Komentarze z Facebooka

Komentarze obecnie - OFF.