Jak funkcjonuje przełącznik Master/Slave?

fig_M_S

We współczesnych czasach jakakolwiek relacja master/slave (pan/niewolnik), jest wręcz niemożliwa do opisania, ale na potrzeby tego układu, daje dobre pojęcie o tym, jak on (ten układ) funkcjonuje. Układ wykrywa prąd sieciowy dostarczany do urządzenia „master” (urządzenia głównego, nadrzędnego) i włącza lub wyłącza sprzęt „slave” (sprzęt podporządkowany, drugorzędny).
Ta funkcja jest przydatna w typowym środowisku urządzeń hi-fi lub domowego komputera, w którym kilka urządzeń peryferyjnych może być włączanych i wyłączanych jednocześnie.
Przekaźnik półprzewodnikowy firmy Sharp jest idealnym elementem przełączającym w tej aplikacji; wbudowany detektor przejścia przez zero zapewnia, że przełączanie następuje tylko wtedy, gdy napięcie sieciowe przechodzi przez zero, a wszelkie wynikające z tego zakłócenia są ograniczone do absolutnego minimum.
Wszystkie układy sterowane triakiem (w tym sprzężenie optyczne) są zintegrowane w strukturze układu scalonego, więc wymaganych jest bardzo mało zewnętrznych elementów, które na dodatek nie wymagają dodatkowego zasilania.
Dzięki temu ostateczny projekt jest bardzo zwarty i niewielkich rozmiarów. Diody D1, D2, D3 i D4 pełnią funkcję wykrywania prądu i wytwarzają napięcie na kondensatorze C2, gdy główne urządzenie – urządzenie master jest włączone.
Jako dioda D5 została zastosowana dioda Schottky’ego w celu zredukowania do minimum strat napięcia w kierunku przewodzenia.
Obwód jest dość czuły i z powodzeniem przełącza urządzenie podrzędne (slave) nawet wtedy, gdy główne urządzenie pobiera bardzo mało prądu sieciowego.
Układ RC utworzony przez rezystor R1 i kondensator C1 zapewnia pewną ochronę przekaźnika półprzewodnikowego przed nieustalonymi stanami przejściowymi napięcia.
Uwaga: Ten obwód jest podłączony do napięcia sieci energetycznej. Należy mieć świadomość, że na wyprowadzeniach elementów panuje niebezpieczne dla życia i zdrowia napięcie i należy w związku z tym bezwzględnie zachować właściwe środki ostrożności
Dotyczy to również diody LED, która dla bezpieczeństwa musi być zamontowana za przezroczystą osłoną z pleksi. Karl Köckeis

pełny materiał w pliku pdf

Komentarze z Facebooka

Komentarze obecnie - OFF.