Jak możemy sterować bezpośrednim rozrusznikiem silnika trójfazowego i który przekaźnik może sterować za pośrednictwem Arduino?

Jak możemy sterować bezpośrednim rozrusznikiem silnika trójfazowego i który przekaźnik może sterować za pośrednictwem Arduino?
Odpowiedź:
Małe trójfazowe silniki indukcyjne o mocy poniżej 5kW można uruchomić za pomocą bezpośredniego rozrusznika, który składa się ze stycznika i urządzenia zabezpieczającego silnik, takiego jak wyłącznik automatyczny.

Rozrusznik uruchamiany jest przez stycznik cewkowy, którym można sterować za pomocą przycisków start i stop.
Po naciśnięciu przycisku „Start” stycznik zostaje pobudzony i zamyka jednocześnie wszystkie trzy fazy silnika do faz zasilania.
Przycisk zatrzymania odłącza stycznik od napięcia i rozłącza wszystkie trzy fazy, aby zatrzymać silnik.
Zgodnie z twoim wymaganiem ręczne operacje startu i stopu należy zastąpić przekaźnikami, które z kolei są sterowane przez Arduino.
Możesz wybrać przekaźnik elektromagnetyczny lub półprzewodnikowy; wybór dokonywany jest na podstawie wymagań napięcia i prądu cewki rozrusznika bezpośredniego, warunków otoczenia i opcji montażu.
Autor: Varun Poojary

Komentarze z Facebooka

Komentarze obecnie - OFF.