Jak nazywamy sieć bramek pozbawionych sprzężenia zwrotnego dowolnego rodzaju? Jaka jest jej najważniejsza cecha?

Jeśli sieć bramek nie ma „ujemnego” sprzężenie zwrotnego,
oznacza to, że sygnał wyjściowy jest podawany
z powrotem do wejścia w taki sposób, że zawsze
powoduje, że wyjście ponownie zmienia swój stan.
Sieć bramek, która nie ma sprzężenia zwrotnego
nazywana jest „logiką kombinatoryki”, a czasami „kombinowaną logiką”.
Jej charakterystyczną cechą jest to, że wyjście sieci jest
ściśle funkcją bieżących wartości wejściowych;
historia wejść nie ma żadnego wpływu.
Gałąź matematyki związana z tym jest nazywana
kombinatoryką i mówimy, że wynik jest
rezultatem kombinacji logicznych wartości wejściowych.

Komentarze z Facebooka

Komentarze obecnie - OFF.