Jak osiągnąć zwiększenie prądu regulatora na przykładzie LM317?

47_got_1
Niektóre układy wymagają źródła prądu stałego, które niekoniecznie łączą się z szyną zasilającą typu rail lub z masą.
Układ pokazany na rysunku 1 pokazuje prostą metodę dla osiągnięcie tej konfiguracji.
Regulator napięcia LM317 wytwarza napięcie o wartości 1.25V między pinami OUT i ADJ.
Umieszczenie rezystora między tymi pinami powoduje przepływ przez niego prądu stałego. Tak więc prąd wyjściowy obwodu wynosi 1.25V/RADJ.
Tranzystor umożliwia większą wydajność prądową w układzie niż sam regulator może to zapewnić, gdy prąd przepływający przez rezystor R1 wytwarza wystarczające napięcie, aby włączyć tranzystor.
W przeciwnym razie regulator dostarcza prąd obciążenia. Autor: Yngve Linder (Szwecja)

pełny materiał w pliku pdf

Komentarze z Facebooka

Komentarze obecnie - OFF.