Jak zainstalować biblioteki na Raspberry Pi?

Jak zainstalować biblioteki na Raspberry Pi?

$ sudo apt-get install libblas-dev
$ sudo apt-get install liblapack-dev
$ sudo apt-get install gfortran
$ sudo apt-get install python-setuptools
$ sudoeasy_installscipy
$ ## previous może również działać: python-scipy bez wszystkich zależności
$ sudo apt-get install python-matplotlib
##

Komentarze z Facebooka

Komentarze obecnie - OFF.