Jak zbudować przełącznik 6 pozycyjny?

233_got
Układ 40106 to uniwersalny układ scalony CMOS zawierający sześć przerzutników Schmitta.

Układ taki może być użyty do implementacji zestawu przełączników o zmiennym działaniu z tłumieniem odbijania styków.
Poza jedną bramką układu cyfrowego wszystko, czego potrzebujesz do każdego przełącznika, to przycisk, rezystor i dwa kondensatory. Układ ten działa w następujący sposób.
Kondensator 1μF na wyjściu jest ładowany lub rozładowywany przez rezystor 1MΩ, w zależności od poziomu wyjściowego inwertera.
Naciśnięcie przycisku powoduje zmianę poziomu wejściowego bramki, co z kolei powoduje przełączenie poziomu wyjściowego.
Kondensator 10nF określa stan wyjścia po włączeniu napięcia zasilania.
W razie potrzeby można podłączyć go do szyny zasilania lub szyny masy.
Jeśli przytrzymasz wciśnięty przycisk, sygnał wyjściowy będzie przebiegiem prostokątnym o częstotliwości określonej przez stałą czasową RC, która wynosi około 1 sekundy.
Można eksperymentować z wartościami elementów, jeśli wystąpi taka potrzeba.
Autor: Kees van het Hoff (Holandia)

Komentarze z Facebooka

Komentarze obecnie - OFF.