Jaka jest jedna z popularniejszych metod zabezpieczenia nadnapięciowego?

Jaka jest jedna z popularniejszych metod zabezpieczenia nadnapięciowego?
Odpowiedź:
Jednym z najbardziej popularnych i najłatwiejszych podejść do zapobiegania skokom napięcia jest użycie diodowego układu stabilizacji poziomu (ang. diode clamp), zwykle składającego się z dwóch diod spolaryzowanych zaporowo.
Jest to dobrze znany obwód, który nie wymaga obszernego wyjaśnienia, ale w skrócie, diody zaczną przewodzić, gdy tylko napięcie na wejściu przekroczy napięcie przewodzące dowolnej z nich.
r_201_16_1
Najczęstsze zastosowanie przycisku pokazano na rysunku 1.
Kilka mikrokontrolerów już integruje układy na swoich wejściach, dlatego zaleca się najpierw sprawdzenie karty danych.
Zwróć uwagę na opornik wbudowany i zapoznaj się z wcześniejszym wpisem na ten temat.
Autor: Malte Fischer

Komentarze z Facebooka

Komentarze obecnie - OFF.