Jakie jest prawdopodobieństwo, że przerzutnik flip-flop z jednakowo rozdzielonym asynchronicznym wejściem przejdzie w stan metastabilny?

Jakie jest prawdopodobieństwo, że przerzutnik flip-flop z jednakowo rozdzielonym asynchronicznym wejściem przejdzie w stan metastabilny?

Odpowiedź:

Prawdopodobieństwo, że przerzutnik flip-flop z równomiernie rozdzielonym wejściem asynchronicznym przejdzie w stan metastabilny jest funkcją tego, jak szerokie jest jego „okno możliwości” (suma czasów instalacji i podtrzymania) i okresu zegara. Jest ono proporcjonalne do (i mniejsze, z powodu marginesów testowania producenta) stosunku tych dwóch czasów.

Autor: David Tweed

Komentarze z Facebooka

Komentarze obecnie - OFF.